Kaptur powietrzny

 

Maska-CA 2 URG n 700

Maski są urządzeniami izolującymi układ oddechowy człowieka, przeznaczone do ochrony pracowników wykonujących prace malarskie, lakiernicze metodami natrysku pneumatycznego i hydrodynamicznego a także proszkowego oraz przez malowanie pędzlem. Chronią również użytkownika przy pracach z materiałami sypkimi. Maski posiadają panoramiczną szybę chronioną przed zabrudzeniem przez folie ochronne.