Moduły grzewcze

s myjka oertzen hotbox500

Moduł grzewczy Hot Box 500

Zasilanie - 1~230V
Temperatura wody 50-120°C
Wydajność cieplna 75.000 kcal/h
Wydajność 500 - 1.300l/h
Max. dopuszczalne ciśnienie - 520 bar
Możliwość łączenia równoległego

 

s myjka oertzen hotbox200

Moduł grzewczy Hot Box 200

Zasilanie - 1~230V
Temperatura wody 50-120°C
Wydajność cieplna 61.000 kcal/h
Wydajność 500 - 1.300l/h
Max. dopuszczalne ciśnienie - 220 bar
Możliwość łączenia równoległego