Aparat Wężowy Sprężonego Powietrza "TOPAZ"

 

Aparat Wężowy Sprężonego Powietrza TOPAZ

Aparat Wężowy Sprężonego Powietrza PN-EN 271 MH 211/6 "TOPAZ" – 2; 2G; 2/OH; 2G/OH
przeznaczony jest do ochrony osób na stanowiskach do obróbki strumieniowo ściernej, tzw piaskowanie i śrutowanie.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 271 hełmy muszą być kompletowane z układem regulującym ilość dopływającego powietrza oddechowego.

Tak skompletowany zestaw to:
Hełm „TOPAZ" ReS-2 [ReS-2G; ReS-2/O/H; ReS-2G/O/H] i układ ReS-URG/n

Hełmy i Aparaty z oznaczeniem „G" przeznaczone są do śrutowania.
Hełmy i Aparaty z oznaczeniem „O/H" posiadają zabudowane nauszniki przeciwhałasowe. Każdy hełm posiada wskaźnik przepływu powietrza oddechowego.

Aparaty zostały zaprojektowane i wykonane przy użyciu najnowocześniejszych technologii i poddane rygorystycznej kontroli jakości wg. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
Aparat wężowy sprężonego powietrza wyposażony w hełm powietrzny do obróbki strumieniowo-ściernej typu "TOPAZ" spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/rozporządzneiu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymqagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)