Miernik klimatyczny DEWCHECK 4

 Przyrząd DEWCHECK 4 służy do pomiaru warunków klimatycznych, takich jak temperatura otoczenia, wilgotność względna i temperatura powierzchni. Nie wymaga kalibracji.
Regularne monitorowanie lub nawet ciągłość pomiarów warunków klimatycznych są warunkiem koniecznym do zapewnienia wysokiej jakości nakładanych powłok i udzielenia długoterminowej gwarancji na gotowe powłoki.

dewcheck4

Dewcheck® 4 umożliwia mierzenie i rejestrację takich istotnych warunków klimatycznych, jak :


- wilgotność względna,
- temperatura powierzchni,
- temperatura otoczenia,
- temperatura punktu rosy,
- różnica pomiędzy temperaturą punktu rosy a temperaturą powierzchni ( Delta T ).

Dane techniczne :

Parametr

Dokładność

Rozdzielczość

Zakres pomiaru

Wilgotność powietrza (rF)

± 3% rF

0,5 %

0...100% rF

Temperatura powietrza (TL)

± 0,5ºC / 1ºF

0,1ºC / 0,1ºF

-20...+ 80ºC/ -4...+ 175ºF

Temperatura powierzchni (To - czujnik wbudowany)

± 0,5ºC / 1ºF

0,1ºC / 0,1ºF

-30...+60ºC / -22...+ 140ºF

Temperatura powierzchni (Te - czujnik zewnętrzny)

±  0,5ºC / 1ºF

0,1ºC / 0,1ºF

-30...+ 60ºC / -22...+ 140ºF

Temperatura pracy : -20...+ 60ºC / -4...+ 140º F


Hardware :

Zasilanie

Baterie 3 x AA 1,5 V

Żywotność baterii

400 godzin pracy ciągłej

Wymiary

195 x 75 x 35 mm

Waga

± 300 g

 

Pamięć :
• Pojemność pamięci przy trybie ręcznym 6000 wpisów
• Zawartość 1 wpisu w trybie ręcznym czas/ data, wilgotność powietrza, Ta, Ts, Td,delta T,
• Pojemność pamięci przy trybie automatycznym 12000 wpisów
• Zawartość 1 wpisu w trybie automatycznym wilgotność powietrza, Ta i Ts,
• Zbiory danych max. 8 zbiorów.
Funkcje pomiarowe :
• Wartości graniczne możliwość ustanowienia wartości gran. dla każdego z parametrów
• Alarm przy przekroczeniu wartości granicznych sygnał akustyczny, symbol na wyświetlaczu i zapalenie się czerwonej lampki.
• Funkcja hold/ freeze tak
• Zapamiętywanie danych 2 tryby : ręczny i automatyczny
• Odczyt danych przyrząd pokazuje wartość średnią, wartość min./max każdego zbioru. Transmisja danych do komputera jest możliwa przy zastosowaniu opcjonalnego adaptera.
Zakres dostawy :
• przyrząd pomiarowy DewCheck®4
• baterie alkaliczne 3 x AA 1,5 V
• futerał ze skóry naturalnej,
• kabel USB
• certyfikat kalibracji,
• Instrukcja obsługi