Miernik klimatyczny Lufft E200 IR

Lufft E200 IR To uniwersalny miernik łączący w sobie pirometr oraz termohigrometr do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza (z wyliczaniem temperatury punktu rosy). Dzięki tym cechom znajduje wiele zastosowań, między innymi przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych oraz w gospodarce lokalowej (wykrywanie miejsc zagrożonych zagrzybieniem).

 

Odległość pomiaru i średnica pola pomiarowego (E:M)

 

lufft-e200ir

Aby zapewnić poprawność pomiaru, powierzchnia mierzona musi być większa od średnicy pola pomiarowego miernika. Wyświetlana temperatura jest średnią temperaturą ze zmierzonej powierzchni. Czym mniejsza mierzona powierzchnia, tym mniejsza musi być odległość przyrządu od tej powierzchni. Wielkość pola pomiarowego przy danej odległości pokazuje poniższy rysunek. Stosunek odległości do średnicy pola pomiarowego (E:M) wynosi 8:1. W celu uzyskania dokładnych pomiarów powierzchnia mierzona powinna być co najmniej 2 razy większa od pola pomiarowego. Przy pomiarach małych powierzchni należy również pamiętać, że promień lasera jest przesunięty w stosunku do środka pola magnetycznego.

 

 DP - tryb pomiaru i alarm punktu rosy.

 

 Tryb ten umożliwia równoczesny pomiar temperatury powierzchni oraz temperatury punktu rosy. Służy do wykrywania krytycznych miejsc na których może wystąpić kondensacja pary wodnej. Temperatura punktu rosy, jest to temperatura przy której para wodna zawarta w powietrzu ulega przesyceniu i skrapla się (np. na zimnych ściennych powierzchniach). W trybie DP funkcja alarmu aktywowana jest automatycznie . Wywołania alarmu i jego intensywność uzależnione są od ustawionej granicy alarmu górnego i granicy alarmu dolnego.